Portal Rasmi
Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti,
Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak

Borang permohonan boleh diperoleh daripada;

i) Pejabat Daerah

ii) Pejabat Kebajikan Masyarakat atau 

iii) Laman Web Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak (https://welfare.sarawak.gov.my/)


Tarikh akhir memohon BKIT adalah pada 31 Okt 2020