Perkhidmatan Mobile

Log Pertanyaan, Aduan dan Maklumbalas

Orang awam boleh mengemukakan pertanyaan, aduan dan maklumbalas berkenaan melalui SMS dengan menggunakan format:-

[Nama][Kad Pengenalan][Deskripsi][KKWPK] dan hantar kepada 62999.


 

Pautan Berguna