Sarawak ID|Register
Announcements

Objektif Kami

  • Memberi khidmat sokongan yang cekap dan berkesan berdasarkan peraturan dan dasar semasa untuk mencapai visi, misi dan objektif Kementerian.
  • Menyediakan penyelidikan sosial dan sokongan pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat.
  • Memastikan program kesejahteraan komuniti dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.
  • Memastikan kualiti Penjagaan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (ECCE) ke arah pembangunan kanak-kanak yang holistik dan seimbang.
  • Merangka dasar baru dan menambahbaik dasar sedia ada melalui pelbagai sumber atau pendekatan (seperti kertas dasar, penyelidikan, kajian, data sosial, penandaarasan, media dan input pihak berkepentingan yang lain).

Pautan Berguna