Portal Rasmi
Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti,
Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak

FAQ
[+] 1. Apakah dokumen yang diperlukan untuk pembaharuan Lembaga Amanah Khairat Bukan Islam (LAKBI)?
[+] 2. Berapa lamakah tempoh sah laku keahlian Lembaga Amanah Khairat Bukan Islam (LAKBI)?
[+] 3. Bilakah perlu permohonan pembaharuan Lembaga Amanah Khairat Bukan Islam (LAKBI) dikemukakan?
[+] 4. Apakah tanggungjawab setiap Lembaga Amanah?
[+] 5. Apakah saluran yang betul untuk mengemukakan permohonan baru dan pembaharuan Lembaga Amanah Khairat Bukan Islam (LAKBI)?
[+] 6. Bagaimanakah cara-cara untuk memohon mewujudkan Lembaga Amanah Khairat Bukan Islam (LAKBI)?
[+] 7. Apakah tujuan mewujudkan Lembaga Amanah Khairat Bukan Islam (LAKBI)

[+] 1. Apakah program yang dijalankan oleh Majlis Pembangunan Sosial Sarawak?
[+] 2. Apakah Isu Fokus Utama Majlis Pembanguan Sosial Sarawak?
[+] 3. Bilakah One Stop Committee (OSC) bagi Menangani Isu Dadah & Substance (MIDS) Peringkat Negeri ditubuhkan?
[+] 4. Berapa buah One Stop Committee (OSC) bagi Menangani Isu Dadah & Substance (MIDS) Peringkat Daerah telah ditubuhkan setakat 2019?
[+] 5. Fungsi-Fungsi Majlis Pembangunan Sosial

[+] 1. Apakah Endowment Fund Sarawak (EFS)?
[+] 2. Apakah kegunaan Endowment Fund Sarawak (EFS)?
[+] 3. Siapakah yang perlu saya hubungi untuk mengetahui maklumat lebih lanjut mengenai EFS ini?
[+] 4. Apakah kriteria kelayakan untuk memohon Endowment Fund Sarawak (EFS)?
[+] 5. Anak saya telah dilahirkan di Johor, adakah anak saya layak untuk mendapat?
[+] 6. Anak saya telah dilahirkan di luar negara, adakah anak saya layak untuk mendapat?
[+] 7. Adakah saya dibenarkan keluarkan duit tersebut setelah mendaftar?
[+] 8. Anak saya telah meninggal dunia pada umur 15 tahun, adakah saya dibenarkan untuk mengeluarkan duit tersebut?
[+] 9. Bagaimanakah untuk mengeluarkan EFS setelah anak saya mencapai umur 18 tahun?
[+] 10. Bagaimanakah mendaftar untuk EFS?
[+] 11. Tujuan Insentif GTK
[+] 12. Syarat Kelayakan GTK
[+] 13. Dokumen Yang Diperlukan Untuk Permohonan GTK
[+] 14. Permohonan Manual

[+] 1. Apakah yang dimaksudkan dengan Solidariti
[+] 2. Apakah Objektif Program Solidariti?
[+] 3. Apakah Program Solidariti yang akan dijalankan di Kementerian?